İlk Standartlarımız

Bugünkü manada standartlar ilk defa 1502 yılında devrin padişahı Sultan II.Bayezid Han tarafından "Kanunname-i İhtisab-ı Bursa" (Bursa Belediye Kanunu) ismi ile ilan edilmiş, bütün Osmanlı topraklarında tatbik edilmiştir. Bu vesika halen Topkapı Sarayında muhafaza edilmektedir...

Avrupa Birliğine girebilmenin olmasa olmaz şartlarından olan binlerce klasörlük standartların bugünkü modern dünyadaki geçmişi 60–65 yıla dayanır. Türklerde insan, çevre, hayvan, bitki sağlığı ve güvenliği ile tüketicinin korunması gibi hususlarda standardizasyon ve düzenlemeler 500 yıllık bir geçmişe sahiptir. Standardizasyonun gayesi ve faydası; ürün ve hizmetlerin gayelerine uygunluklarının geliştirilmesi, ticarete mevzu olan malların temel hususiyetlerinin benzeştirilmesi, ülkeler arasındaki teknolojik işbirliği ve ticaretin geliştirilmesidir.