CE İşareti Nedir ?

CE işareti Avrupa Birliğinin teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği, kapsamına giren ürünlerin hazırlanan direktiflere uygun olduğunu ve ürünün üreticisi veya direktifte zorunlu kılınmış ise bir üçüncü taraf uygunluk değerlendirme kuruluşu (onaylanmış kuruluş vs.) tarafından gerekli....

 bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir birlik işaretidir. CE İşareti, ürünlerin, amacına uygun kullanılması halinde insan can ve mal güvenliği, bitki ve hayvan varlığı ile çevreye zarar vermeyeceğini, diğer bir ifadeyle ürünün güvenli bir ürün olduğunu gösteren bir işarettir. İlgili direktif bu temel gereklerden bir kısmının veya tamamının karşılanmasına yönelik olabilir. Bunun yanısıra, CE İşaretini gerektiren direktiflerin bazıları güvenlikten farklı boyutlarla (örneğin; elektromanyetik uyumluluk, enerji verimliliği gibi) da ilgili olabilmektedir. CE İşareti başlangıçta Fransızca'da "Avrupa Normlarına Uygunluk" anlamına gelen "Conformite Europeenne" sözcüklerinin baş harflerinden oluşmakta iken 1995 yılından itibaren "Community Europe" ifadesinin baş harfleri olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında yayımlanan direktiflerde; Ürünün tanımı, taşıdığı riskler, sahip olması gereken asgari güvenlik koşulları, uygunluk değerlendirme prosedürleri ayrıntılı bir şekilde belirlenmektedir.

CE İşareti tüketiciye bir kalite güvencesi sağlamaz, yalnızca ürünün, asgari güvenlik koşullarına sahip olduğunu gösterir. CE İşareti, bir yandan tüketiciye ürünün güvenli olduğu bilgisini verirken diğer taraftan, ticari açıdan, ürünlerin bir üye ülkeden diğerine dolaşımı sırasında bir çeşit pasaport işlevi görmektedir. Bu işareti taşıması gereken Yeni Yaklaşım kapsamındaki ürünün bir Avrupa Birliği ülkesine girişi için, üzerinde CE İşareti bulunması zorunludur. Bu işaret:

Alçak gerilim cihazları,
Basit basınçlı kaplar,
Oyuncaklar,
İnşaat malzemeleri,
Elektromanyetik uyumluluk,
Makineler,
Kişisel koruyucu donanımlar,
Otomatik olmayan tartı aletleri,
Vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar,
Gaz yakan aletler,
Sıcak su kazanlarının verimlilik gerekleri,
Sivil kullanım için patlayıcılar,
Tıbbi cihazlar,
Patlayıcı ortamlarda kullanılan ekipmanlar,
Asansörler,
Dondurucular,
Basınçlı kaplar,
Telekomünikasyon terminal cihazları,
İn vitro diagnostik tıbbi cihazlar.
Gezi amaçlı tekneler,
Radyo ve telekomünikasyon terminal cihazları direktifleri kapsamına giren ürünlere CE işareti iliştirilmektedir.